ARGUMENTUM

Studentima hrvatskih studija je potreban debatni klub kako bi kroz raspravu razvijali svoje komunikacijske i intelektualne vještine, stoga je naš plan pokrenuti takav klub u koji će biti dobrodošli svi studenti Fakulteta hrvatskih studija.

Ako si zainteresiran/na ispuni pristupnicu i obavijestiti ćemo te o prvom sastanku Argumentuma.