Udruga studenata Studia Croatica neprofitna je i volonterska udruga koja okuplja studente Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Studia Croatica osnovana je s ciljem promicanja pozitivnih društvenih vrijednosti i uključivanja studenata u akademske i društveno korisne aktivnosti.

web logo
Vodstvo udruge:

Akad. god. 2019. – 2021.
Predsjednik: Matija Čeh
Potpredsjednica: Katarina Dogan
Potpredsjednik: Filip Đurić
Tajnica: Ana Tušek

Naši ciljevi i djelatnosti:

► Surađivanje s nadležnim državnim tijelima, ustanovama i institutima, a prvenstveno s Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i studentskim udrugama pri Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
► Organiziranje znanstveno-stručnih projekata, predavanja, predstavljanja knjiga i zbornika, tribina te izložbi isključivo akademske tematike
► Organizacija studenata u sekcije za projekte, predavanja, predstavljanja knjiga i zbornika, tribina te izložbi isključivo akademske tematike
► Izdavanje časopisa
► Organiziranje obavljanja stručnih poslova, kao i poslova administrativnoga i pomoćnoga karaktera za izvršavanje ciljeva i zadataka
► Osmišljavanje, organizacija i izvršenje projektnih aktivnostipromicanje akademske izvrsnosti kroz organizaciju studentskih, stručnih i znanstvenih skupova
► Organiziranje radionica različite tematike (pomoć u učenju, poduke iz stranih jezika i računalnih softwarea, poslovne vještine; komunikacijske vještine, prezentacijske vještine)
► Omogućavanje studentima stjecanja stručnog iskustva tijekom studijaistraživanje tržišta i izrada istraživanja
► Osmišljavanje i realizacija odnosa s javnošću
► Pisanje i redaktura projektnih materijala
► Organiziranje vršnjačkih grupa potpore

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja pri Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu studira na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini.

Ako nam se želiš pridružiti slobodno ispuni donju prijavnicu.